Reka bentuk web dan Dasar Pekerjaan

Dasar Pembangunan

Zoewebs berhak untuk menolak projek yang mempromosikan perkauman, pornografi, atau apa sahaja yang tidak sesuai dengan kandungannya.

Laman web yang dibuat oleh Zoewebs harus mempunyai pernyataan “Laman web yang direka oleh Zoewebs” (dan mungkin termasuk logo Zoewebs kecil) diletakkan di bahagian bawah laman utama, kecuali diminta secara khusus untuk dikeluarkan oleh pelanggan. </ p >

Zoewebs berhak untuk memasukkan dalam portfolio kami sebarang projek yang dibuat atau dikembangkan oleh kami.

Batasan Liabiliti

Zoewebs tidak akan bertanggung jawab atas kerosakan tidak langsung, khas atau akibat, atau kehilangan hasil atau keuntungan, yang timbul berkaitan dengan projek yang kami kembangkan.

Zoewebs berhak untuk melambatkan atau menghentikan pembangunan projek dengan alasan apa pun tanpa tanggungjawab. Zoewebs akan segera memberitahu pelanggan mengenai perubahan status pembangunan projek, dan membuat pengaturan yang sesuai. Sekiranya penghentian dalam pembangunan disebabkan oleh Zoewebs, pelanggan akan dikembalikan deposit ditolak setiap jam yang dapat ditagih.

Kandungan Projek

Semua bahan digital dan bukan digital yang dibekalkan oleh pelanggan kepada Zoewebs untuk pembangunan projek mestilah dimiliki oleh pelanggan atau diberi kebenaran hak cipta untuk penerbitan. Zoewebs tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terdapat pada bahan-bahan ini.

Pembatalan pembangunan projek

Permintaan untuk membatalkan projek mesti dibuat secara bertulis kepada Zoewebs dan menyertakan tandatangan pelanggan yang berwibawa. Zoewebs akan mengenakan bayaran untuk jumlah jam yang terkumpul dalam pembangunan projek sebelum permintaan pembatalan dibuat.

Jeda dalam pembangunan projek

Permintaan untuk menghentikan sementara pembangunan projek mesti dibuat secara bertulis kepada Zoewebs dan menyertakan tandatangan pelanggan yang berwibawa. Kelewatan tidak akan melebihi tempoh 30 hari. Kecuali jika pengaturan lain dibuat di antara kedua-dua belah pihak, Zoewebs akan menanggung sebarang kelewatan yang diminta oleh pelanggan yang melebihi tempoh 30 hari pembatalan, dan oleh itu akan mengenakan bayaran untuk jumlah jam yang terkumpul dalam pembangunan projek sebelum permintaan berhenti sejenak dibuat. < / p>

Pindaan dalam pembangunan projek

Apabila pelanggan meminta untuk mengubah atau menyemak semula reka bentuk yang sebelumnya telah disetujui / disahkan oleh pelanggan, Zoewebs akan mengenakan bayaran untuk jumlah jam yang terkumpul. Kecuali jika pindaan tersebut disebabkan oleh kesalahan Zoewebs, maka caj tersebut akan diketepikan.

Penerimaan Kerja

Untuk projek laman web, kami hanya akan menerbitkan laman web pelanggan apabila kami menerima pengesahan daripada pelanggan. Setelah laman web disiarkan secara langsung, projek laman web dianggap lengkap dan baki pembayaran harus diterima dalam masa 2 minggu dari tarikh akhir. Pelanggan diberi masa tenggang selama 3 bulan, di mana kami akan melakukan sedikit perubahan atau pembetulan secara percuma. Semua kata laluan yang berkaitan akan dikeluarkan kepada pelanggan setelah pembayaran diterima.
Untuk pekerjaan lain, kami akan membuat faktur kepada pelanggan apabila pekerjaan yang diminta selesai. Imbangan pembayaran harus diterima dalam masa 2 minggu setelah invois dikeluarkan. Pelanggan masih diberi 1 bulan, di mana kami akan melakukan sedikit perubahan atau pembetulan secara percuma.

Dasar pembayaran

Kecuali jika pengaturan lain dibuat secara bertulis antara kedua-dua pihak, semua projek di Zoewebs memerlukan sekurang-kurangnya 50% deposit sebelum dimulakan dan selebihnya dibayar secara progresif setelah selesai. Zoewebs memiliki aset digital dan bukan digital semua projek yang dibuat oleh Zoewebs sehingga pembayaran diterima sepenuhnya. Pembayaran penuh akan dijelaskan setelah projek selesai, dan mesti dibuat dengan cek atau tunai.

Kegagalan Pembayaran

Kegagalan pembayaran untuk pembaharuan laman web akan menyebabkan laman web ditutup sebaik sahaja tarikh tamat laman web. Pelanggan harus menanggung risiko kehilangan hak milik domain, hosting dan laman web 1 bulan setelah tarikh luput laman web.
Untuk sebarang projek laman web, sekiranya pelanggan gagal membuat pembayaran 1 bulan setelah laman web tersebut disiarkan, laman web akan ditutup sehingga pembayaran diterima.


Dasar Iklan Dalam Talian

Dasar Iklan

Zoewebs adalah ejen pengiklanan untuk media Iklan seperti Google Adwords, Facebook Ads. Oleh itu, semua dasar iklan merujuk kepada
Google Adwords: https://support.google.com/ adwordspolicy / answer / 1316548? rd = 1
Facebook: http://www.facebook.com/ad_guidelines.php</a >

Zoewebs berhak untuk memasukkan dalam portfolio kami sebarang kempen yang dijalankan oleh kami.

Batasan Liabiliti

Zoewebsis tidak bertanggungjawab atas sebarang hasil penjualan setelah iklan. Zoewebs akan melakukan yang terbaik untuk membawa lalu lintas berharga ke laman web pelanggan. Zoewebs tidak akan bertanggung jawab atas kerosakan tidak langsung, khas atau akibat, atau kehilangan hasil atau keuntungan, yang timbul berkaitan dengan kempen yang kami kembangkan.

Zoewebs berhak untuk menangguhkan atau menghentikan sebarang kempen dengan alasan apa pun tanpa tanggungjawab. Zoewebs akan segera memberitahu pelanggan mengenai perubahan status kempen, dan membuat pengaturan yang sesuai. Sekiranya penghentian kempen disebabkan oleh Zoewebs, pelanggan akan dikembalikan ditolak kos pengendalian dan kos iklan yang belum dibelanjakan.

Dasar pembayaran

Kecuali pengaturan lain dibuat secara bertulis antara kedua-dua pihak, semua projek iklan di Zoewebs memerlukan pembayaran 100% sebelum dimulakan. Pembayaran mesti dibuat dalam bentuk cek, tunai atau pindahan wang melalui bank
Hutang: Zoewebs Sdn Bhd
Bank: Public Bank
Nombor akaun: 3194 1004 17